BẢN QUYỀN.

Trang web này được quản trị bởi tập đoàn BMW (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - BMW AG), Petuelring 130, 80788 Munich, Germany). Liên lạc: customer.service@bmw.com.


Đại diện pháp lý của BMW AG là các thành viên của ban quan trị (Oliver Zipse (Chairman), Ilka Horstmeier, Milan Nedeljkovic, Pieter Nota, Nicolas Peter, Frank Weber, Andreas Wendt).


Chủ tịch hội đồng quản trị: Norbert Reithofer


Đã đăng ký tại Đức: München HRB 42243


Mã số thuế: DE129273398.

Tìm hiểu thêm