BẢN QUYỀN.

Trang web này được quản trị bởi tập đoàn BMW (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - BMW AG), Petuelring 130, 80788 Munich, Germany). Liên lạc: customer.service@bmw.com.

Đại diện pháp lý của BMW AG là các thành viên của ban quan trị (Harald Krüger (Chủ tịch), Milagros Caiña Carreiro-Andree, Markus Duesmann, Klaus Fröhlich, Nikolas Peter, Ian Robertson, Peter Schwarzenbauer, Oliver Zipse).


Chủ tịch hội đồng quản trị: Norbert Reithofer


Đã đăng ký tại Đức: München HRB 42243


Mã số thuế: DE129273398.