DỊCH VỤ AN TOÀN

Sức khỏe và sự an toàn của Quý khách cùng toàn thể đội ngũ nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đó là lý do tất cả trung tâm dịch vụ Ủy quyền BMW thực hiện các biện pháp phòng ngừa dưới đây để đảm bảo môi trường an toàn cho tất cả mọi người .


Chúng tôi chân thành cám ơn sự thấu hiểu và tiếp tục ủng hộ của Quý khách. Chung tay, chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này và nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Tìm hiểu thêm
BMW Service Safety