BMW xDrive: DÒNG XE.

Tổng quan các dòng xe BMW với công nghệ xDrive.

Lực kéo tập trung của xDrive: Một số lượng lớn các xe BMW sở hữu công nghệ xDrive và do đó cung cấp cho bạn các lực kéo tốt nhất và an toàn hơn trên tất cả các bề mặt đường. Bạn có thể tìm thấy ở đây mà các dòng xe được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh xDrive.

BMW xDrive: DÒNG XE.Tổng quan các dòng xe BMW với công nghệ xDrive.

Lực kéo tập trung của xDrive: Một số lượng lớn các xe BMW sở hữu công nghệ xDrive và do đó cung cấp cho bạn các lực kéo tốt nhất và an toàn hơn trên tất cả các bề mặt đường. Bạn có thể tìm thấy ở đây mà các dòng xe được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh xDrive.

Tìm hiểu thêm