About us

EURO AUTO.

Ban Giám Đốc.

Ông. Nguyễn Đăng Thảo
Ông. Nguyễn Đăng Thảo
Tổng Giám Đốc
Ông. Alexander Burkhardt
Ông. Alexander Burkhardt
Giám Đốc Dịch Vụ Hậu Mãi Toàn Quốc
Ông. Trần Văn Thanh
Ông. Trần Văn Thanh
Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh
Bà. Nguyễn Vũ Thanh Thảo
Bà. Nguyễn Vũ Thanh Thảo
Giám Đốc Kinh Doanh & Tiếp Thị
Ông. Jean-Jacques Bui
Ông. Jean-Jacques Bui
Giám Đốc Tài Chính

PERFORMANCE MOTORS VIETNAM.

Ban Giám Đốc.

Ông. Cao Ngọc Nguyên Duy
Ông. Cao Ngọc Nguyên Duy
Giám Đốc
Ông. Trần Thanh Cường
Ông. Trần Thanh Cường
Giám Đốc Chi Nhánh Phía Bắc