Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F39_opc_

Mức độ tiêu thụ nhiên liệu, lượng khí thải CO2 và tiêu thụ năng lượng nêu trên được xác định theo Quy định Châu Âu (EC) 715/2007 trong phiên bản hiện hành. Các số liệu đề cập đến một chiếc xe có cấu hình cơ bản ở Đức và phạm vi được nêu dựa trên xem xét thiết bị tùy chọn và kích thước khác nhau của bánh xe và lốp xe có sẵn trên Model được chọn và có thể thay đổi trong suốt quá trình định cấu hình.

Các thông số kỹ thuật về CO2 được xác định theo Chỉ thị 1999/94 / EC và Quy định Châu Âu trong phiên bản hiện hành được áp dụng. Các giá trị được trình bày dựa trên mức tiêu thụ nhiên liệu, giá trị CO2 và tiêu thụ năng lượng theo chu trình NEDC để phân loại.

Để biết thêm thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu chính thức và lượng phát thải CO2 cụ thể của xe chở khách mới vui lòng tham khảo sổ tay tiêu thụ nhiên liệu, phát thải CO2 và tiêu thụ điện năng của xe chở khách mới ", có sẵn tại tất cả các điểm bán hàng và tại https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.